/

პროგრამატიკის კურსები

/

კურსის განმავლობაში სტუდენტები შეისწავლიან ციფრული მარკეტინგის საბაზისო პრინციპებს

კურსზე სტუდენტები შეისწავლიან ციფრული მარკეტინგის საბაზისო პრინციპებს, გაეცნობიან პროგრამატიკულ თულებს და მათ შესაძლებლობებს პრაქტიკაში გამოცდიან.